ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าพูด
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)
ร่วมกันเวียนเทียนวันวิสาขบูชาโดย
ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าพูด
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2562,05:23   อ่าน 81 ครั้ง