ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 และได้ไปแข่งขันในระดับชาติ ของภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 7 รายการ ด้วยกันดังนี้
- การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
- การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
- การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
- การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
- การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,16:48   อ่าน 16 ครั้ง