ภาพกิจกรรม
ค่ายสมาธิโครงการห้องเรียนสีขาวและ กิจกรรมเด็กดีศรีท่าพูดได้จัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญวิทยากรของมูลนิธิศึกษาการุณย์เข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักคุณธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อทำประโยชน์ต่อสาธารณะด้านการศึกษาของมูลนิธิ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดท่าพูด
ค่ายสมาธิโครงการห้องเรียนสีขาวและ กิจกรรมเด็กดีศรีท่าพูดได้จัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญวิทยากรของมูลนิธิศึกษาการุณย์เข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักคุณธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อทำประโยชน์ต่อสาธารณะด้านการศึกษาของมูลนิธิ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดท่าพูด
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,09:56   อ่าน 40 ครั้ง