ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 เปิดทำการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดท่าพูดเปิดเรียน

26 ต.ค. 62 ถึง 27 ต.ค. 62 งานทอดกฐินและผ้าป่าวัดท่าพูด
งานทอดกฐินและผ้าป่าวัดท่าพูด
05 ส.ค. 62 คลินิกฟุตบอล ท่าพูดอะคาเดมี่
31 ก.ค. 62 ถึง 01 ส.ค. 62 Messi J Chanathip Intivation Cup 2019 7s
30 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 กีฬากลุ่มไร่ขิงพัฒนา
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล
13 พ.ค. 62 เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
01 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
25 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 ประชุมการเขียนแผน
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปัจฉิม
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
15 ก.พ. 62 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายวิชาการ ณ สัทธา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
08 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 งานวัดท่าพูด
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
16 ม.ค. 62 วันครู
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

16 พ.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ/รับวุฒิ
28 มี.ค. 61 อนุมัติวุฒิ/ผลการเรียน
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-Net
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 ันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 ชั้นป.3 สอบnNT
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
05 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 ชั้นป.2 ป.4-5 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
03 พ.ย. 60 ถึง 04 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
31 ก.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬากลุ่ม
27 ก.ค. 60 ถึง 27 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กีฬาสี
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่