ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี สุขถาวร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :